top of page
  • Writer's pictureאיריס מלאכי

הפעם בואו נכיר את האוהדים של עמוד הפייסבוק העסקי


איך אפשר לדעת מי האובדים של העמוד העסקי בפייסבוק?

גברים או נשים? מאיזה מדינות? ערים? מה הגילאים ??

בכדי לקבל תמונה יפה של מי האוהדים של העמוד העסקי בפייסבוק ניכנס תחת:

INSIGHTS

ואז PEOPLE

בחלק העליון של העמוד נוכל לראות את החלוקה בין נשים וגברים שהם אוהדים של העמוד.

בצורה של גרף עמודות לפי חתכי גילאים.

ובחלק התחתון קיימת חלוקה ל-3 טורים שמראים את כמות האוהדים לפי ארצות, ערים ושפות.

מידע זה יכול לעזור לנו להבין האם האוהדים שקיימים בעמוד העסקי הם רלוונטיים ואף

יכול לעזור בטירגוט בפרסום הממומן.

לעמוד זה יש עוד 2 אפשרויות :

אפשרות שנייה היא לקבל פרטים על כמות ונתונים על האנשים שהפוסטים הגיעו אליהם בחודש האחרון.

ואפשרות השלישית נותנת תמונה יפה לכמות ונתונים על האנשים שביצעו מעורבות כלשהי בחודש האחרון בעמוד – כגון, לייקים תגובות ושיתופים.

כל הנתונים האלה עוזרים לנו מאוד להבין מי אלה האנשים שאוהדים את העמוד וכמה "הצלחה" יש לעמוד ולפוסטים המפורסמים בו. שימו לב כי האפשרויות השנייה והשלישית מביאים תוצאות כלליות , לא רק של אנשים שכבר אוהדים את העמוד אלה בכלל- בשני אנשים שהגענו אליהם ואחוזים למעלה מראים את החלוקה בים אוהדים ללא אוהדים וכך גם באפשרות השלישית ניתן לראות את המעורבות לפי כל האנשים ולא רק של אוהדי העמוד.

מקווה שהפוסט עזר לכם להכיר יותר את קהל היעד שלכם.

❤❤ ❤❤ ❤❤

צרו קשר לכל שאלה או אם יש נושא שהייתם רוצים שאכתוב עליו.

בברכה,

איריס מלאכי

PROMOTEUS

קישור לעמודים הפייסבוק העסקיים שלי:

64 views0 comments
bottom of page